SWOT

SEO Cluj Wiki, vă prezintă informații despre "SWOT"

Informații articol

  SWOT, tehnică de planificare folosită pentru a determina poziția companiei. Puteți utiliza o analiză SWOT pentru a dezvolta strategii concrete.

  SWOT, tehnică de planificare folosită pentru a determina poziția companiei

  SWOT e o tehnică de planificare strategică folosită pentru a determina poziția companiei în raport cu concurența.

  SWOT reprezintă „Analiza punctelor forte, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor”.

  Această abordare se bazează pe o analiză a mediului de afaceri.

  Pune oportunitățile și riscurile într-un mediu de piață în raport cu punctele forte și punctele slabe ale companiei.

  Se realizează printr-o matrice SWOT care poate ajuta la dezvoltarea strategiilor într-un magazin online.

  În acest mod, se pot utiliza avantajele existente și identifica riscuri potențiale în timp.

  Când trebuie efectuată o asemenea analiză SWOT?

  Puteți utiliza o analiză SWOT pentru a dezvolta strategii concrete pentru compania dvs.

  De exemplu, atunci când creați un plan de afaceri.

  Vă poate informa despre alocarea resurselor, investiții și despre măsurile și proiectele care ar trebui inițiate.

  În marketing online puteți avea nevoie de aceste date pentru a crește conștientizarea mărcii.

  1. Puncte forte

  Acestea sunt caracteristicile speciale ale companiei dvs. care ar putea oferi un avantaj relevant pe piață.

  Exemple tipice sunt propuneri unice de vânzare, cum ar fi locații, personal calificat, orientare către clienți.

  Tot aici putem include produsele unice, costurile fixe reduse, cunoștințele tehnologice sau anii de experiență.

  2. Puncte slabe

  Punctele slabe ale unei companii sunt acele trăsături care o pot pune în dezavantaj față de concurenții săi.

  Acordați atenție acestor elemente care ies în evidență din analiza SWOT.

  De exemplu, resursele financiare scăzute, lipsa încrederii clienților, un brand necunoscut sau lipsa de cunoștințe.

  3. Oportunități

  Oportunitățile sunt tendințe de piață care pot fi avantajoase pentru compania dvs. și pot genera astfel potențial.

  Includem aici tendințele unui grup țintă specific, schimbările în comportamentul consumatorilor sau alte evoluții.

  4. Amenințări

  Spre deosebire de oportunități, acestea sunt tendințele care pot avea un impact negativ asupra companiei dvs.

  Pot chiar deveni amenințări grave pentru modelul dvs. de afaceri.

  Exemple ar fi mișcările cursului de schimb, modificările politicii economice în legislație sau concurenții noi.

  Efectuarea unei analize SWOT

  Analiza SWOT este împărțită în patru etape:

  1. găsirea informațiilor;
  2. crearea unei matrice SWOT;
  3. analiza datelor;
  4. derivarea strategiilor posibile.

  Începeți să cercetați informații despre evoluțiile pieței și situația actuală a companiei dvs.

  Ca parte a analizei externe, urmăriți decizii politice, tendințe sociale, dezvoltări tehnologice sau cerințe noi.

  Factorii interni relevanți includ propuneri de vânzare, know-how special sau managementul produselor.

  După adunarea tuturor datelor relevante le puteți compara în matricea SWOT.

  Următorul pas este elementul de bază al analizei SWOT: dezvoltarea strategiilor. Oportunitățile și punctele forte se intersectează?

  Folosiți punctele tari ale companiei pentru a valorifica potențialul existent și a maximiza oportunitățile.

  În acest context puteți avea în vedere extinderea gamei de produse sau introducerea unor noi domenii de activitate.

  Aici poate avea sens să folosiți resursele în mod diferit și să realizați investiții în proiecte noi.

  Articole recomandate:

  Strategiile de slăbiciune-oportunitate sunt alte acțiuni pe care le puteți întreprinde.

  În acest mod vă puteți minimiza punctele slabe cu ajutorul oportunităților identificate.

  Ar trebui să vă întrebați dacă și cum puteți transforma caracteristicile slabe într-un avantaj pe piață.

  E important să decideți dacă afacerea e dispusă să strângă resurse necesare pentru a face față noilor oportunități.

  Strategiile de forță-amenințări planifică modul de combatere a riscurilor.

  Accentul trebuie să se axeze pe modul în care punctele forte individuale pot minimiza amenințările identificate.

  Strategiile de slăbiciune-amenințări ar trebui să minimizeze punctele slabe ale companiei dvs.

  În acest mod puteți întreprinde măsurile necesare pentru a evita amenințările identificate.

  Gândiți-vă la ce puncte slabe trebuie abordate, ce decizii trebuie reconsiderate și ce acțiuni trebuie oprite.

  Aceste puncte slabe ar putea reprezenta un risc pentru compania dvs., așa că trebuie să acționați de urgență.

  Avantaje și dezavantaje

  Un avantaj cheie ale analizei SWOT e faptul că poate descoperi noi modalități și oportunități.

  În același timp, se concentrează și pe ce șanse aveți și ce puncte forte trebuie dezvoltate.

  În plus, contribuie la identificarea și atenuarea riscurilor potențiale într-un stadiu incipient.

  Oferă managementului companiei posibilitatea de a dezvolta strategii care să o diferențieze de concurență.

  Cu toate acestea, analiza SWOT are și punctele sale slabe. În primul rând, necesită o cantitate enormă de cercetare.

  Aveți nevoie de multe informații despre companie și mediul de piață.

  În plus, atât selecția categoriilor analizate, cât și evaluarea și ponderarea ulterioară sunt subiective.

  O asemenea situație poate duce la denaturarea rezultatelor.

  De asemenea, ar trebui să rețineți că analiza SWOT descrie inițial doar un status quo.

  De aici puteți deriva posibile evoluții și măsuri, fără a reprezenta încă planificarea strategică în sine.

  Pentru alte servicii SEO și strategii SEO puteți intra în contact cu această agenție de optimizare SEO.

  A fost articol-ul de ajutor?

  Lasă un comentariu